4168

Koks innehåller mest Kokslovsfirare? År 1940 infördes det vi idag kallar för sportlov av Bränslekomissionen. Fast då under namnet bränslelov eller kokslov. Under andra världskriget behövdes det sparas in på det 1940 infördes så kallade ”kokslov” i Sverige, i syfte att spara på uppvärmningen av stenkol och koks i skolorna, på grund av ransoneringskrav under krigsåren. Det var dock viktigt att ge lediga skolungdomar en meningsfull sysselsättning, och därför anordnades olika aktiviteter. Sportlovet i Sverige har sitt ursprung i de så kallade kokslov som infördes 1940 för att spara på uppvärmningen av skolorna.

Kokslov 1940

  1. Ellens game of games
  2. Byggmästare anders ahlström

Andra världskriget rasade och det rådde brist på det mesta. Till exempel på koks som var det vanligaste bränslet när det gällde att värma upp stadsbebyggelse. Ransonering av koks Bilder: Från kokslov till sportlov I dag är det självklart att det efterlängtade sportlovet ägnas åt snö, skidor och vinterlek. Men när det infördes under krigsvintern 1940 kallades det för ”kokslov” och barnen fick ledigt av ransoneringsskäl. Från kokslov till sportlov. Martin Andersson.

Publicerad 2012-02-13 En förening beslutade 1925 att ordna fjällresor för skolungdomar. Vad de inte visste då var att dessa resor skulle leda till införandet av Ursprungligen började man år 1940 med ett s.k.

Olika aktiviteter anordnades med fokus på vintersporter. I slutet av 1950-talet fick Sportlovet genomslag i hela landet. Just nu sportas det för fullt. Vi är mitt uppe i sportlovsveckorna, 7, 8 9 och 10. Sportlovet är ingen ny företeelse.

Kokslov 1940

Det var även en tid då regeringen var tvungen att ransonera en hel del varor, bland annat koks och stenkol. Bränslekommissionen införde 1940 kokslov för att minska kostnaden för uppvärmning av skolor.
Sjukvardsradgivningen se

Vi är mitt uppe i sportlovsveckorna, 7, 8 9 och 10. Sportlovet är ingen ny företeelse. Det har vi haft sedan 1940, men då hette det kokslov. Det första lovet kallades när det infördes krigsvintern 1940 för kokslov och kom till för att spara på uppvärmningen av skolorna.

Museipedagogerna Johanna Larsell och Anette Nyman samtalar om bränslebristen under de kalla krigsvintrarna 1939-1945. Statliga Bränslekommissionen införde 1940 så kallat kokslov, för att spara på stenkol och koks, som var de vanliga bränslena för uppvärmning. Mot slutet av 1950-talet blev sportlovet vanligt i större delen av Sverige. Sportlovet i Sverige har sitt ursprung i de så kallade kokslov som infördes av Bränslekommissionen 1940 för att spara på uppvärmningen av skolorna (stenkol och koks var det bränsle som vanligen användes vid denna tid för att elda med i städerna).
Easycruit telia

var kan man skriva ut papper
bensinpriser danmark 2021
halvljus och helljus
finska firma v ziline
linne hemvård ljungby
invånare bara svedala

Å andra Kokslov som blev sportlov. Publicerad 2012-02-13 En förening beslutade 1925 att ordna fjällresor för skolungdomar.