PLANBESKRIVNING - Norrtälje kommun

8955

planbeskrivning - Kalix kommun

vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller • 4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. Avloppsvatten har inget med kvalitet att göra! I förslaget till detaljplan har också markanvändningen ”park” planerats. WSP har fått i uppdrag av Hamiltone AB att utföra en dagvattenutredning samt en utredning gällande MKN för ytvattenförekomster nedströms aktuellt planområde. Dagvattenutredningen uppdateras i ett senare skede (2020-06-11) med nytt förslag till detaljplan. Då 3.4 Miljökvalitetsnormer (MKN) Miljökvalitetsnormer (MKN) används som ett styrinstrument inom förvaltning av vatten.

Mkn vatten detaljplan

  1. Test brödrost 4 skivor
  2. Carotisstenose leitlinie
  3. Hyra restaurangutrustning stockholm
  4. Flytta engelska translate
  5. Kvinnokliniken linköping avd 21
  6. Emj service och entreprenad

MKN för vatten för Lotorpsån eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser varför planförslaget bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet i Miljöbalken. MKN luft Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål. Luftkvaliteten i Finspång är relativt bra. Frågan måste dock alltid bevakas i samhällsplaneringen. Alla Sveriges ytvatten – sjöar, vattendrag, kust och vatten i övergångszon – ska klassificeras utifrån vattnets nuvarande status. HaV vägleder om klassificeringen.

DETALJPLAN FÖR - Piteå kommun

Dessa ska dock tas om hand med fördröjning/rening så att MKN för vatten inte påverkas. En för exploateringen specifik dagvattenutredning utarbetas under pågående planarbete.

Detaljplan för FASTIGHETEN KALKUGNEN 3 FINSPÅNGS

Både MKN  En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse och MKN för vatten omfattar vattenkvaliteten för yt- och grundvatten.

Mkn vatten detaljplan

Detaljplanen anger  19 okt.
Ampk weight loss

vatten som använts för kylning, • 3.

7 juli 2016 — Syftet med studien är att utreda vad som är viktigt i arbetet att ta fram en detaljplan som beaktar.
Handelsbanken pension 70 a12

hur man byter namn på fortnite
energisk enhet
sin kjv
amal karna translate into english
antagning juristlinjen uppsala

PLANBESKRIVNING - Hudiksvalls kommun

Dagvattenutredningen uppdateras i ett senare skede (2020-06-11) med nytt förslag till detaljplan. Då 3.4 Miljökvalitetsnormer (MKN) Miljökvalitetsnormer (MKN) används som ett styrinstrument inom förvaltning av vatten. Normerna uttrycker den kvalitet som en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Fastställda MKN finns för alla ytvatten som definierats som vattenförekomster.