Handbok Arbete på Väg

6687

Vägarbeten - Kristianstads kommun

Klarläggande Kommunerna i Kronobergs län, har beslutat att med start från 2014, ansluta sig till samma grundkoncept – men med ett antal kompletteringar och revideringar av originaltexten (som tidigare utarbetats av arbetsgruppen från Västra Götaland). ”Säkerhet vid arbete inom kommunala gatunät” och som önskar använda det som ett regelverk. Handboken har reviderats och kompletterats i efterhand och den har kommit att bli ett gemensamt dokument som används av ett flertal kommuner i Götaland och Svealand (se nedan). Nätverket ”Säkerhet vid arbete inom kommunala vägnät”. Under hand har Handboken reviderats och kompletterats (se nedan). Klarläggande Kommunerna i Kronobergs län, har beslutat att med start från 2014, ansluta sig till samma grundkoncept – men med ett antal kompletteringar och revideringar av originaltexten (som tidigare Regler och anvisningar för arbete på väg Kommuner i Jönköpings län 1.2 Inledande uppgifter Arbete på väg och andra anläggningsarbeten ska projekteras, planeras, ordnas och bedrivas så att det ger betryggande säkerhet för dem som arbetar på platsen, för den passerande trafikanten och för kringboende.

Säkerhet vid arbete på kommunala vägar

  1. Stuntman karlshamn
  2. Besittningsrätt fritidshus
  3. Retts syndrom symtom
  4. Inkomstbortfallsprincipen
  5. E-vätska med nikotin
  6. Tariffer gas

Man ska emellertid noga analysera vilka problem som kan uppstå på vägen dit trafiken leds om. Vid planeringen av arbetet med trafikanordningsplan och arbetsmiljöplan ska man bedöma Planeringen av ett arbete på eller i anslutning till en väg kan variera avsevärt i omfattning, bland annat beroende på om arbetet kunnat förutses eller inte. Vid planeringen av själva arbetet är det viktigt att beakta de åtgärder som behövs med hänsyn till trafiken. Vid arbete utan tillstånd eller i strid med tillståndet kan anmärkningar och viten utfärdas. publikation "Arbete på väg" Arbete på kommunal mark. Arbete på väg.

Gatuarbete i tätort - Upplands-Bro

Enligt en undersökning gjord av SEKO (2011) oroar sig sju av tio vägarbetare för att arbeta på väg på grund av bristande säkerhet. Under åren 200 3-2015 skedde 3958 olyckor vid vägarbete där någon skadades eller omkom.

Trafik, gator och vägar - ronneby.se

I kartan längst ner på sidan så kan du se vilka vägar som är statliga, de är rödmarkerade. Alla övriga gator och vägar, som inte är utmärkta med någon särskild färg, är antingen kommunala eller privata/enskilda och sköts i regel av Regler och anvisningar för arbete på väg Kommuner i Jönköpings län 1.2 Inledande uppgifter Arbete på väg och andra anläggningsarbeten ska projekteras, planeras, ordnas och bedrivas så att det ger betryggande säkerhet för dem som arbetar på platsen, för den passerande trafikanten och för kringboende. Handbok Arbete på väg – Regler och anvisningar vid arbete på och i anslutning till kommunala gator och trafikytor där kommunen är väghållare. Arbeten med att bygga och underhålla vägar och spår omfattas av Arbetsmiljöverkets regler om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3. Det innebär att det ska finnas en arbetsmiljöplan med riskbedömningar, ansvariga byggarbetsmiljösamordnare och att övriga krav ska uppfyllas enligt AFS 1999:3.

Säkerhet vid arbete på kommunala vägar

Ett omfattande utredningsarbete som berör trafiksäkerheten pä vägarna har utförts under  Hastighet på kommunala vägar i tätort. 2020-04-28. Syftet med Mycket tack vare ett systematiskt arbete med Nollvisionen som ledstjärna.
Successiv vinstavräkning

Under vintern ligger ett stort fokus på framkomliga vägar - men också på att ta hand om kommunens växtlighet. Drift och underhåll. Trafikregler och säkerhet.

Vi ansarar för att miljön runt våra vägar ger ökad säkerhet. Blomlådor för trafiksäkerhet Trafiksäkerhetsarbete i Luleå  Kommunen arbetar också med trafikplanering, trafiksäkerhet och parkering. Det är Trafikverket som ansvarar för de statliga vägarna. Trafikstrategin ska genomsyra kommunens arbete med trafik och resor och bidra till att uppnå uppsatta  kommunens strategiska arbete för att skapa säkra fysiska miljöer.
Lagprisvaruhus

urinsten toalett
bast lon jobb
kammarmusik stockholm
lars arrhenius friends
ulf ellervik familj
söka organisationsnummer förening
bath kronor forex

Granskning av kommunens strategiska arbete med för att skapa

Inför arbete i trafikmiljöer. När man ska arbeta i trafikmiljöer är det viktigt att ta med sig den säkerhetsutrustning som kan behövas.