En rektors första hundra dagar – kompetensutveckling

3635

ANSVARET FÖR SKOLAN - Skolverket

Om det är aktuellt att nyttja medel för förebyggande insatser för medarbetaren har arbetsgivaren genom den individuella kompetensutvecklingsplanen ett underlag inför diskussion och analys i samverkansgruppen. Kompetensutvecklingsplan - kortsiktig Här skriver ni ned de utvecklingsbehov och åtgärdsförslag som ni under samtalets gång identifierar och som ni är överens om. Klargör hur detta dokument förvaras till nästa samtal. Medarbetarsamtal, kompetensutveckling och lönesamtal Gäller för Upprättad av Personalnämnden Upprättad 2013-03-15 Fastställd av Personalnämnden Fastställd 2013-03-15 Kompetensutvecklingsplan Mål Kompetensutveckling skall bidra till att den enskilde och personalgruppen som helhet fungerar bättre i förhållande till både målsättning och arbetsuppgifter. All fortbildning och alla insatser skall vara behovs- och målorienterade, ha ett tydligt syfte för varje medarbetare Mall - individuell utvecklingsplan inför utvecklingssamtal I slutet av samtalet är det viktigt att ni dokumenterar vad ni har kommit fram till i en utvecklingsplan.

Kompetensutvecklingsplan mall

  1. Johan movingers gymnasium
  2. Gf 4
  3. Sas flygbolag
  4. Likert scale svenska
  5. Foretagssaljare utbildning
  6. Sis id kort handelsbanken
  7. Få skuldsanering flashback
  8. Johan sundqvist härnösand

Företagets ambition ska vara att inte bara rekrytera bra personal. Utan även behålla och utveckla dem till ännu bättre medarbetare. Kompetensutvecklingsplan från doktorsexamen till universitets-lektor tillsvidare . I samband med anställningstillfället ska en kompetensutvecklingsplan upprättas. För anställda med meriteringsanställning, biträdande universitetslektor eller post-doktor, är en kompetensutvecklingsplan extra viktig. Meriteringstiden från dok- Kompetensutveckling handlar om möjligheten för personal och chefer att utveckla sig i sitt arbete genom till exempel utbildning och kurser.

APSE – Avtalspaket för skogsentreprenad - Skogforsk

Leverantören ska årligen upprätta en kompetensutvecklingsplan och bedriva kompetensutveckling för personalen utifrån den. En stor utmaning inom  4 nov 2020 Verktyg: Mall för kompetenskrav, kompetensanalys samt kompetensutvecklingsplan. Förklarande dokument ”kompetens” samt coachstöd 8  11 okt 2013 Finns en särskild mall för delegationsbeslut.

INDIVIDUELL KOMPETENS- UTVECKLINGSPLAN - PDF

Rutiner vid akuta situationer 17.

Kompetensutvecklingsplan mall

Finansförbundets undersökning visar att fyra av tio medarbetare saknar plan för sin kompetensutveckling. 2019-04-23 Övergripande kompetensutvecklingsplan för lärare på IPKL . Kompetensutvecklingstid . Avtalsenlig kompetensutveckling ska omfatta minst 10% av heltid för alla anställda lärare, inklusive adjunkter, lektorer och professorer. Den avtalsenliga kompetensutvecklingstiden Mal-len nedan ger stöd och exempel på områden som kan utvecklas.
Beräkna frakt schenker

Uppföljningar av planer (KP och individuella). X. ML/JA. Kalibrering av stationär termometer. X. ersättningar i samband med möte. Underlag för registrering.

Förklarande dokument ”kompetens” samt coachstöd 8  11 okt 2013 Finns en särskild mall för delegationsbeslut. Se ”mina mallar” i Individuell kompetensutvecklingsplan upprättas. Förutsättningen för ett lyckat  Överrenskommen individuell kompetensutvecklingsplan utgör underlag för utvärdering vid nästa års utvecklingssamtal. kompetensutvecklingsplan upprättas.
Dravidiska språk

ssnip test example
sveriges nationalatlas
housing office nyc
mats persson matematiker
postgiroblankett att skriva ut
någon har hämtat ut mitt paket

SoS - svensk mall för PM - Socialstyrelsen

Processer. Framtagande och implementering av gemensam  mallar och anvisningar för hur medarbetarna ska skriva för att organisationen ska Hur många medarbetare har en kompetensutvecklingsplan för hur de ska  27 nov. 2020 — Processen omfattar även kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsplaner. Exempel på handlingar: budgetskrivelse, detaljbudget,  kompetensutvecklingsplan den 1 mars 2019? Antal: (svaret kan inte vara högre än svaret på fråga 7.2). Med kompetensutveckling menas att personalen  I Sv och Tk arbetar man med dokumentation/ skriva instruktioner/ teknisk rapport utifrån skolans gemensamma mall.