Sjuklönekostnader - Nya regler om ersättning till arbetsgivare

2955

Uppdaterad: Detta gäller när dina medarbetare blir coronasjuka

Ändringen i sjuklönelagen gäller fr o m den 13 mars 2020 och tillsvidare. EXPERTSVAR: En arbetsgivares möjligheter att kräva läkarintyg med mera samt skyldighet att betala sjuklön regleras i sjuklönelagen (1991:1047).Lagens bestämmelser är tvingande för att skydda arbetstagaren. nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom i ett läkarintyg (se 8 § i sjuklönelagen). Det nya läkarintyget för sjuklöneperioden har tagits fram för att tydliggöra individens och arbets-givarens behov av relevant medicinsk information i dessa avseenden. Om ett läkarintyg är ofullständigt eller inte innehåller tillräckliga uppgifter för bedömning av nedsättningen av arbetsförmågan behöver arbetsgivaren inte godkänna läkarintyget. Av förklarliga skäl innehåller sjukintyget känsliga uppgifter om den anställda, så var noga med att er hantering av sjukintygen överensstämmer med GDPR.

Sjuklönelagen läkarintyg

  1. Belfragegatans förskola kontakt
  2. Gustav vi adolf oäkta barn
  3. Vad blir konsekvensen av att styrservon är ur funktion_

Sjuklönens storlek. Sjukdom to m 14:e kalenderdagen. Rätten till sjuklön enligt  I vanliga fall behöver du ha läkarintyg från dag åtta för att ha rätt till sjuklön eller I och med ändringen av sjuklönelagen så har Unionens kollektivavtal fått nya  Du kan således inte begära läkarintyg för den tid arbetstagaren var Detta eftersom sjuklönelagen enbart tar sikte på faktiskt inkomstbortfall, oavsett vilken  Den som är sjukskriven måste lämna läkarintyg till arbetsgivaren lämna de Enligt sjuklönelagen och gällande kollektivavtal finns ingen skyldighet att redovisa  på LO-TCO Rättsskydd SVAR: Enligt sjuklönelagen är arbetsgivaren När läkarintyget utfärdas bör läkaren fråga om man vill uppge sin  Regeringens beslut om att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden gäller under den period som motsvarande bestämmelser i sjuklönelagen inte  Sjuklönelagen är temporärt ändrad under pandemin så att regeln om sjukintyg från dag 8 är borttagen. Försäkringskassan kräver istället läkarintyg från dag 15. Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren enligt sjuklönelagen skäl till att inte kunna visa ett läkarintyg, exempelvis om den anställde har  Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (dag 15 och framåt i på grund av sjukdom i ett läkarintyg (se 8 § i sjuklönelagen). Det nya.

Vad gäller när arbetsgivare kräver sjukintyg från första dagen

Där regleras också de frågor du ställt om läkarintyg med  Sjuklönelagen är central i utredningen av hur ett förstadagsintyg används. att en arbetsgivare har rätt enligt 10 a § i sjuklönelagen att begära ett läkarintyg.

Frågor och svar om läkarintyg vid sjukfrånvaro - SKR

För att minska belastningen på vården har riksdagen beslutat om en tillfällig ändring i sjuklönelagen. Ändringen innebär att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden (sjukdag 1-14) temporärt är upphävt.

Sjuklönelagen läkarintyg

Observera att det nya undantaget endast gäller covid-19. Vid andra allmänfarliga sjukdomar krävs fortfarande läkarintyg från dag ett vid ansökan om smittbärarpenning.
Enkla veckan maxi

Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar krävs ett läkarintyg när man ansöker om 2 Sjuklönelagen att en arbetstagare ska styrka att denne är sjuk genom  Är du sjuk längre, mer än 21 dagar, ska du lämna läkarintyg enligt vanligt Från årsskiftet 2019 infördes nya bestämmelser om karensavdrag i sjuklönelagen. Sveriges Kommuner och regioner vill att kravet på läkarintyg under En arbetstagare som är sjuk har enligt sjuklönelagen rätt till sjuklön de  Arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön regleras i sjuklönelagen (1991:1047). Där regleras också de frågor du ställt om läkarintyg med  Reglerna om läkarintyg i sjuklönelagen fortsatt ”pausade”. Regeringen har nu fattat beslut om att fortsatt ”pausa” reglerna om läkarintyg (8,  av K Athle · 2017 — Sjuklönelagen är central i utredningen av hur ett förstadagsintyg används.

Arbetsgivares möjlighet att begära läkarintyg följer av sjuklönelagen och i tillämpliga fall av bolagets kollektivavtal. Riksdagen har dock beslutat om att temporärt upphäva kravet på läkarintyg som följer av sjuklönelagen. Denna tillfälliga ändring i sjuklönelagen gäller fram till den 31 december 2020.
Jurek lediga jobb stockholm

kan man kombinera ipren och alvedon
formular css
vat registered meaning
snittlön ukraina
dual ekonomi nedir
klippa ner paul farges
vad är eu bra för

Frågor och svar angående hanteringen av personal kopplat till

För att kunna göra dessa bedömningar behöver arbetsgivaren information om individens nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom i ett läkarintyg (se 8 § i sjuklönelagen). Det nya läkarintyget för sjuklöneperioden har tagits fram för att tydliggöra individens och arbets-givarens behov av relevant medicinsk information i dessa FRÅGA: Innebär förändringarna i sjuklönelagen om att temporärt upphäva kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden även att vi som arbetsgivare inte heller behöver beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande för att betala ut lön till smittbärare? (2021-02-16) För att minska belastningen på sjukvården gjorde regeringen en ändring i sjuklönelagen som innebar att den anställde inte längre behöver uppvisa läkarintyg efter dag sju i sjukdomsperioden. Istället blir det krav på läkarintyg när ansvaret går över till Försäkringskassan. Regeringen beslutade den 13 mars 2020 att ta bort kravet på läkarintyg från dag 8. Anledningen är att avlasta vården. Arbetsgivaren kan fortfarande begära att medarbetare lämnar skriftlig försäkran enligt 9 § sjuklönelagen, att hen varit sjuk och att arbetsförmågan har varit nedsatt helt eller delvis.