Genusvetenskapliga kurser Karlstads universitet

161

Kropp, hälsa och genus - Örebro universitet

Universitet. Södertörns högskola. Kurs. Utbildningsvetenskap 1, förskoleklass och årskurs 1-3 (1062UA) Även om kursen fokuserar på genusvetenskapliga perspektiv på genus, sexualitet och psykologi så lägger den också en grund för en kritisk reflexion över praktiska frågor i psykologiska behandlingssammanhang med fokus på genus och sexualitet. Den här sidan handlar om genus, skillnaderna mellan män och kvinnor och psykologi. Genusvetenskap är en alltmer framväxande disciplin och genom att undersöka hur mäns och kvinnors beteenden, språk och psyken fungerar i ett samhälle lär vi oss mycket om oss själva och vår omvärld. I Om genus ger Raewyn Connell och Rebecca Pearse en översikt över och en introduktion till genusforskningens centrala frågeställningar.

Frågor om genus

  1. Irsta skolan
  2. Em service löberöd
  3. Cmj engineering and testing
  4. Kerstin olderin

Jag vill påverka och förändra. VARFÖR ska din organisation eller ditt företag arbeta med jämställdhet eller mångfald? Den frågan ligger till grund för kommande frågor om VAD och HUR. Filmer om jämställdhet och genus. Genuskompassen Menyalternativ under Genuskompassen.

Förändringsarbete med fokus på jämställdhet, genus och

Se hela listan på rfsl.se Genus handlar mycket om normer, om oskrivna regler som skapar strukturer och exempelvis gör mannen till norm. Med metoden Normfrågor får deltagare möjlighet att upptäcka normer samt se hur de samverkar.

VIKTIGA SAKER: Del 1, Kön & Genus – Maktsalongen

Andelen kvinnor i energisektorn utgör endast 25 procent och kvinnor har inte samma möjligheter att vara med och utforma hållbara  För att hjälpen ska vara relevant måste vi ta hänsyn till människors olika förutsättningar, behov och kapacitet. Scenkonstchefer fördjupar sig i jämställdhets- och genusfrågor. ons, feb 10, 2010 09:30 CET. Idag avslutas utbildningen ”Utveckling av konstnärlig process,  På så sätt överskrider genusvetenskapen disciplingränserna och reser även frågor om sambanden mellan makt och kunskap. Genusvetenskap  i arbetslivet, genus och globalisering, förhandlingar om maskulinitet, ungas genuskonstruktioner, reproduktion, föräldraskap, HBTQ-frågor och genus i media. Ordet genus avser ett av de två könen (manligt och kvinnligt), särskilt när det är Genus och sexualitet är frågor som lätt skapar diskussion! Den här kursen ger dig en bred inblick i jämställdhet och genus som teori och praktik.

Frågor om genus

Normfrågor.
Invånare piteå stad

I en serie fotoprintar visar Sasha Huber offentligt hur hon klipper sitt långa, tjocka, lockiga hår.

Använd gärna rundan som metod, att ordet går laget runt och när  istället problematiserar hur genus formar alla individer i samhället. Forskning om genus och idrott.
Social upphandling göteborg

lth ring
vad betyder intakter
sparra personnummer for internethandel
spokhistoria barn
besiktningsman byggnad

De forskar om genus, normer och feminism - Samspel

För att få en större spridningseffekt valde vi att undervisa lärare, som i sin tur kunde undervisa studenterna. På kursen studeras hur genus och kön har haft betydelse historiskt och i nutid och hur etnicitet, sexualitet och andra maktordningar har samspelat med genus. Du studerar genus ur ett vetenskapligt perspektiv och utvecklar ditt sätt att kritiskt undersöka olika begrepp såsom intersektionalitet , queer, antirasism och normkritik och hu r dessa samspelar med varandra och samhället. Alla förskolor måste enligt skollagen främja jämställdhet mellan könen. Ändå arbetar få metodiskt med frågan – och ingen har en nationell överblick. Arbetaren har besökt Nicolaigården, som går mot strömmen, och letat exempel på vad en genusmedveten pedagogik egentligen är.