Handledning i vård, socialt arbete och rehabilitering, Kurs

5290

Temaseminarier inom kärnenergiberedskapen - MSB

Kursen ges som fristående kurs i socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Undervisningsspråk: Svenska Inslag på engelska förekommer. Kursens mål För att bli godkänd på kursen ska studenten Kunskap och förståelse Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 15 hp * Termin 2 Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna 7,5 hp eller motsvarande Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7.5 hp eller motsvarande Magisteruppsats Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och ingår i en magisterexamen i samhällsvetenskap med inriktning socialt arbete. Kursen kan även ges via Internet.

Socialt arbete fristående kurs

  1. Fi forsakring
  2. Snurrar runt solen
  3. Gastronomy menu

16 s Inom huvudområdet socialt arbete får du de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna stödja människor i socialt utsatta situationer. Du stödjer dem att utveckla, förändra, bevara och använda livsstrategier för att hantera sin vardag. Fristående kurs, Avancerad nivå 15 hp Distans dagtid 100% 8 november 2021 - 14 januari 2022 Ansök senast 15 april Institutionen för socialt arbete. Fristående kurser socialt arbete Fristående kurser inom Socialt arbete finns inom den Filosofiska fakulteten och ges vid Institutionen för kultur och samhälle.

Fristående kurser i Socialt arbete - Mittuniversitetet

Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En B/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Sv B/Sv 3. När du läser fristående kurser söker och antas du till en kurs i taget. Du har på så sätt stor möjlighet att själv planera ditt utbildningsupplägg och vilket innehåll din examen ska få.

Institutionen för socialt arbete Malmö universitet

Kandidatexamen i folkhälsovetenskap, fysioterapi, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad alternativt teologie kandidatexamen, psykologexamen, psykoterapeutexamen eller motsvarande. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En B/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Sv B/Sv 3. Boken riktar sig främst till studerande vid socionomprogram, masterutbildningar och fristående kurser i socialt arbete, men även till yrkesverksamma inom socialtjänst, social omsorg och hälso- och sjukvård. Björn Blom, Stefan Morén och Lennart Nygren är professorer i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Utbildningar och kurser inom Socialt Arbete. Här hittar du utbildningar och fristående kurser inom Socialt Arbete.

Socialt arbete fristående kurs

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kan du läsa fristående kurser inom en rad ämnesområden: Freds- och konfliktvetenskap; Genusvetenskap; Geografi; Humanekologi; Miljö- och hållbarhetsvetenskap; Kriminologi; Medie- och kommunikationsvetenskap; Mellanösternkunskap; Psykologi; Rättssociologi; Samhällsgeografi; Service management; Socialantropologi; Socialt arbete 2020-01-14 Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda.
Sara grinde

Kursen avser att ge dig fördjupade kunskaper om socialpolitiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på det sociala arbetets innehåll, förändringar och betydelse i samhället. Generell examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med huvudområde socialt arbete eller socialomsorgsvetenskap samt ytterligare45 hp på avancerad nivå varav 15 hp examensarbete i socialt arbete och 15 hp samhällsvetenskaplig metod. Gymnasiets Svenska kurs B/3 eller Svenska som andra språk kurs B/3 samt Engelska kurs A/6eller motsvarande.

CESAR erbjuder även följande kurser på avancerad nivå som fristående kurser: Under första halvan av höstterminen ges: Gerontologiskt socialt arbete, 7,5 hp (2sc153) Socialt arbete - forskning och professionell praktik, 7,5 hp (2sc158) Socialt arbete med barn, unga och familj, 7,5 hp (2sc155) Handledning i vård, socialt arbete och rehabilitering 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, S0019H Syftet med kursen är att studenten utvecklar kunskap om handledning som pedagogisk verksamhet i verksamhetsförlagd utbildning som bedrivs under högskolemässiga arbetsformer. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
Reminder windows 10

louise freytag
lakemedel mot alkoholsug
nikon photomic
kostnad stående överföring handelsbanken
vad ar sociala medier
göteborgs bibliotek logga in

Kurser - Örebro universitet

Examen. Institutionen för socialt arbete; Utbildning; Utbildning; När du är klar med dina studier ska du ansöka om att få ett examensbevis. Här hittar du information både om var du hittar information om den examen du kan få, vilka krav som ställs samt hur du beställer examensbevis och studieintyg. Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Undervisningsspråk: Svenska Inslag av engelska förekommer. Kursens mål För att bli godkänd på kursen ska studenten Kunskap och förståelse Medlearn erbjuder olika utbildningsformer till yrken inom vård och omsorg – gymnasial vuxenutbildning (komvux), yrkeshögskola (YH), högskolestudier, arbetsmarknadsutbildning samt kompetensutveckling och vårt program med fristående kurser. Läs mer om våra utbildningsformer » Fristående kurser på avancerad nivå.