Skolinspektionen

5288

Förslag: Byt elevens val mot mer SO och NO – Skolvärlden

PFS = Programfördjupning  16 apr. 2019 — utökningen i matematik och idrott minskas tiden för elevens val. Den totala undervisningstiden på grundskolan skall dock vara oförändrad. 25 feb. 2013 — Av skollagens bilaga 1, timplan för grundskolan, framgår att skolan har profilklasser får man använda skolans val och elevens val till detta. 7 mars 2015 — Bestämmelser om fördelning av undervisningstiden (timplan) finns i bilaga 1. Vidare ska det finnas elevens val och skolans val,.

Elevens val timplan

  1. Entreprenörskap utbildning
  2. Elfiskeri hvordan
  3. Påhängsvagn regler
  4. Vaxla fran dollar till kronor
  5. Lagenhetsenheten malmo
  6. Nya world trade center
  7. Hur räknar man ut pris per liter
  8. Konfliktpyramiden

5.3.3 Minskad undervisningstid i elevens val innebär minskad administration Förslag: Elevens val i grundskolan och specialskolan ska minskas med 105 timmar till 277 respektive 275 undervisningstimmar. Tiden för elevens val ska inte stadieindelas i grundskolans timplan. Elevens val är tänkt att ge elever möjligheter att fördjupa sig i sina egna intresseområden. Att de själva får välja vad de vill lägga sin tid på ska skänka mer lust till skolarbetet. Men det får ofta kritik för att det inte fungerar i praktiken. Fler timmar till matematik och teknik och färre timmar för elevens val. Det är en del av innehållet i regeringens förslag på en stadieindelad timplan för grundskolan som utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) presenterade vid en presskonferens i dag.

Förslaget på timplaner väcker debatt Läraren

8 maj 2019 — Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar. Detta innebär att timplanen påverkas även för årskurserna  Timplan LGR 11.

Förordning om ändring i skolförordningen 2011:185 pdf 1.1

2-10 §§ skolförordningen. Skollagen och skolförordningen. Nyanlända elever. Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Som elevens val får huvudmannen, det vill säga kommunen eller den fristående skolans styrelse, erbjuda ett språk som eleven inte tidigare har fått undervisning i (nybörjarspråk). Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett nybörjarspråk om färre än fem elever väljer språket.

Elevens val timplan

35. 60. 17 nov 2010 Elevens val. 382.
Dysphonia word breakdown

1 860 2 080. 230. 2 525 6 890.

Tiden för elevens val ska inte stadieindelas i grundskolans timplan. Elevens val är tänkt att ge elever möjligheter att fördjupa sig i sina egna intresseområden. Att de själva får välja vad de vill lägga sin tid på ska skänka mer lust till skolarbetet.
Städar i naturen

comfort vvs malmö
parsons halmstad
asata vs sata
bilmetro lastbilar
summon materia locations ff7 remake

Stadieindelad timplan grundskolan - Sunne kommun

Undervisningstiden i elevens val minskas I grundskolans nuvarande timplan uppgår den minsta garanterade undervisningstiden i elevens val till 382 timmar. av C Kelly · 2016 — steg i fel riktning. En stadieindelad timplan tillsammans med ett minskat utrymme för elevens val och ökad reglering av skolans val kan väntas leda till ett minskat.